Bekymring mistanke eller konkret viden

Her kan du læse om forskellen mellem bekymring, mistanke og konkret viden.

Bekymring

En bekymring er en diffus oplevelse af, at noget er galt. Her er ikke tale om, at du har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er tale om svag mistanke på baggrund af fysiske, psykiske og/eller sociale tegn og signaler på mistrivsel. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til, at du skærper dine observationer af barnet i en periode og evt. taler med forældrene om den - med mindre bekymringen retter sig mod forældrene.

Drøft bekymringen med din leder.

Mistanke

Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken handler om, at barnet har været udsat for en grænseoverskridende seksuel adfærd eller et overgreb fra en voksen eller fra et andet barn og kan formuleres f.eks. på baggrund af en tidsobservation, barnets eget udsagn om hændelser, der har fundet sted, eller viden, man har erhvervet sig på anden vis.

Drøft mistanken med din leder og udarbejd en underretning til Familieafdelingen.

Konkret viden

Konkret viden er viden om, at et konkret barn har været udsat for et fysisk, psykisk eller seksuelt
overgreb, begået af en eller flere personer. Den konkrete viden er barnets udsagn, vidners udsagn eller at krænkeren tilstår.

Kontakt din leder og udarbejd en underretning til Familieafdelingen.

Sidst opdateret: 30.05.2013