Før en underretning

Tegn på fysisk vold indholdsside

Herunder kan du læse mere om hvilke signaler og tegn du skal være opmærksom på i forbindelse med mistanke om overgreb.

Her kan du læse om forskellen mellem bekymring, mistanke og konkret viden.

Tegn og signaler på seksuelle overgreb
Der findes ikke entydige signaler på at et barn eller ung har været udsat for seksuelle overgreb. Barnet viser med sin adfærd tegn på mistrivsel, og det er derfor vigtigt, at du som fagprofessionel er i stand til at se, tolke og handle på de tegn og signaler på mistrivsel, som børnene sender.

Barnets reaktioner skal ses i en helhed og det er vigtigt at den professionelle har baggrundsviden at trække på i forhold til at lave en helhedsanalyse. Ligeledes er det vigtigt at sætte sig ind i barnets virkelighed og forudsætninger for at forstå og fortælle om overgreb.

Du kan læse mere om tegn og signaler på seksuelle overgreb i boksen "Læs mere".

Tegn på fysisk vold
Tegn du skal være opmærksom på i forhold til, om et barn er udsat for fysisk vold:

  • Mærker efter slag ( med hånd eller redskaber), brandmærker, sår på kroppen og lign. Skader efter rusk, kast eller spark. Mærker efter kvælningsforløb( fingermærker eller snørefurer)
  • Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud
  • Symptomer på shaken baby eller lign. ( shaken baby er en kombination af blødninger i hjernen og blødninger i øjenbaggrunden hos børn i spædbarnealderen opstået i forbindelse med at barnet gentagne gange bliver rusket således, at hovedet bevæges ukontrolleret frem og tilbage)
Sidst opdateret: 26.04.2019