Vold og seksuelle overgreb

To børn sidder på en bænk og kigger på vandet

Ved mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb, kan du som medarbejder i Viborg Kommune herunder læse mere om, hvordan du konkret skal handle.

Ved underretninger der ikke relaterer sig til vold eller seksuelle overgreb kan du læse mere i boksen "Støtte fra Familieafdelingen".

Du har som offentlig ansat skærpet pligt til at underrette Familieafdelingens Frontteam, hvis du får kendskab til eller har en formodning om,

  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
  • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af vordende forældres forhold, eller
  • at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

Pligten er personlig, og du har derfor et ansvar for at følge op på, at underretningen gives videre til de sociale myndigheder ved Frontteamet i Familieafdelingen. Hvis du er uenig med din leder, har du stadig pligt til at sende underretningen. Underretningspligten gælder også, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet.

Hvad gør jeg som ansat i Viborg Kommune?

Ved mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb, kan du herunder læse om, hvordan du konkret skal handle.
Sidst opdateret: 05.07.2019