Hvad sker der efter en underretning?

Pige mod mur

Når du har sendt en underretning til Frontteamet i Familieafdelingen, vil der inden 6 dage blive fremsendt en kvittering for, at underretningen er modtaget. Heraf vil det fremgå, hvilken socialrådgiver, der arbejder videre med sagen.

Muligheder for oplysninger i sagen
Da du ikke er juridisk part i sagen, vil du ikke automatisk modtage oplysninger om, hvad der sker i forlængelse af din underretning. Har du brug for oplysninger, kan du kontakte socialrådgiveren, så I sammen kan finde ud af hvilke oplysninger du har brug for, og om der er mulighed for, at du kan få disse oplysninger.

Husk, at du altid kan spørge forældrene. Det vil være helt naturligt i forlængelse af den proces, der er gået forud for underretningen.

Børnefaglig undersøgelse
Frontteamet i Familieafdelingen skal i forlængelse af underretningen vurdere, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse i henhold til servicelovens § 50.

Hvis socialrådgiveren ud fra de første indledende undersøgelser vurderer, at barnet eller familien ikke har behov for særlig støtte i form af en foranstaltning, afsluttes sagen i Familieafdelingen. Eventuelt henvises familien til andre fagpersoner hos fx PPR.

Hvis det vurderes, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, sættes denne i værk. På baggrund af undersøgelsen træffer socialrådgiveren afgørelse om, hvorvidt der skal iværksættes en foranstaltning i samarbejde med familien.

Er der brug for at koordinere tiltag med andre faggrupper, indkalder socialrådgiveren i samarbejde med forældrene til et netværksmøde (trin 5 i den tværfaglige model)

Der findes følgende foranstaltningstyper (jf. Servicelovens § 52)

1. Konsulentbistand
2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
3. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
4. Døgnophold for både forældre, barnet/den unge
5. Aflastningsordning
6. Personlig rådgiver for barnet eller den unge
7. Fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien
8. Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted (plejefamilie, døgninstitution, opholdssted, eget værelse, efterskole)


Sidst opdateret: 26.04.2019