Støtte fra Familieafdelingen

Du har som offentlig ansat skærpet pligt til at underrette Familieafdelingens Frontteam, hvis du får kendskab til eller har en formodning om:

  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
  • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af vordende forældres forhold, eller
  • at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

Pligten er personlig, og du har derfor et ansvar for at følge op på, at underretningen gives videre til de sociale myndigheder ved Frontteamet i Familieafdelingen. Hvis du er uenig med din leder, har du stadig pligt til at sende underretningen. Underretningspligten gælder også, selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet.

Underretninger

Vedr. særlig støtte fra Familieafdelingen
Sidst opdateret: 05.04.2019