Underretningspligten

I Serviceloven § 153 fremgår det at personer, der udøver offentlig tjeneste eller erhverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage

  • at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
  • at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af vordende forældres forhold, eller
  • at et barn eller en unge under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb

Ansatte i offentlig tjeneste, har skærpet underretningspligt, hvilket vil sige pligt til at underrette kommunen, hvis man har en formodning om, at et barn eller en ung er udsat for omsorgssvigt, overgreb eller i øvrigt har behov for særlig støtte.

Med Barnets Reform blev det indført, at kommunen har pligt til - på opfordring af fagpersonen som har underrettet - at melde tilbage hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger.

Du kan læse mere om underretningspligt i

servicelovens kapitel 27.

Sidst opdateret: 23.05.2013