Udveksling af oplysninger

Med Barnets Reform er der indført mulighed for udveksling af oplysninger om rent private forhold i særlige tilfælde, hvor det anses nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge jvf. §49a i serviceloven.

Herunder er der samlet nogle links og dokumenter, der handler om hvilke oplysninger forskellige faggrupper må dele om konkrete børn, unge og deres familier.

I dokumentet "Sammendrag af lovgivning" kan du læse mere om hvilke muligheder lovgivningenen giver for udveksling af oplysninger på tværs af faggrupper.

I pjecen "Hvad må du sige?", udarbejdet af Socialministeriet (side 17-28) kan du ligeledes finde en vejledning i, hvilke oplysninger man må udveksle afhængig af, hvor du er ansat og med hvilken faglig baggrund.

Du finder en orientering om hvad en samtykkeerklæring skal indeholde i "Vejledning til samtykke erklæring". Ligesom du kan finde et udkast til en konkret samtykkeerklæring.

Sidst opdateret: 02.04.2019