Udveksling af oplysninger

Med Barnets Reform er der indført en mulighed for udveksling af oplysninger om rent private forhold i særlige tilfælde, hvor det anses nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge (jf §49a i serviceloven).

Her har vi samlet links og dokumenter, der handler om hvilke oplysninger forskellige faggrupper må dele om børn, unge og deres familier:

  • I "Sammendrag af lovgivning" kan du læse mere om, hvilke muligheder lovgivningen giver for udveksling af oplysninger
  • I "Hvad må du sige?"kan du finde en vejledning i, hvilke oplysninger man må udveksle, alt efter hvor man er ansat
  • I "Vejledning til samtykke erklæring" finder du orientering om, hvad en samtykkeerklæring skal indeholde. 
Sidst opdateret: 04.07.2019