Tavshedspligt

Det fremgår af Forvaltningsloven, at du som udgangspunkt har tavshedspligt, hvad enten du er ansat i en institution eller på en skole. Tavshedspligten omfatter alle ansatte, bestyrelsesmedlemmer og personer der løser opgaver for forvaltningen, eksempelvis eksterne konsulenter, selvejende institutioner og familieplejere.

Tavshedspligten er imidlertid underlagt underretningspligten, idet du både har ret og pligt til at underrette de sociale myndigheder, når de tidligere beskrevne vilkår om underretningspligt er til stede

Sidst opdateret: 04.07.2019