Hvad gør jeg som ansat i Viborg Kommune?

Ansatte i sundhedsplejen, dagplejen, på daginstitutioner og skoler spiller en afgørende rolle, når børn eller unge udsættes for svigt eller overgreb.

Nogle gange skal der en lille indsats til - evt. løser problemerne sig ved at forældrene gøres opmærksomme på det, man har registrereret. Andre gange har vanskelighederne udviklet sig, og der er brug for, at andre fagpersoner involveres heri.

I menupunkterne herunder er det muligt at få vejledning i, hvordan du agerer, hvis et barn eller en ung har behov for særlig støtte fra Familieafdelingen eller hvis du har viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn eller unge.

Bekymret - hvad gør jeg?

Sidst opdateret: 02.04.2019