Hvad er overgreb?

Fødder i gummistøvler

For at kunne reagere på mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at vide, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb.

Vold

  • Vold kan være fysisk eller psykisk. Begge dele er lige alvorligt.
  • Vold er en handling eller en trussel, som kan krænke en andens persons integritet, skræmme, smerte eller skade.
  • Vold kan have samme effekt på personer, der overværer eller overhører handlingen.
  • Enhver form for vold bringer et barns udvikling og sundhed i fare uanset arten af vold.

Psykisk vold

Følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet.

Fysisk vold

Korporlig afstraffelse, slag eller anden straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. 

Seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb omfatter samleje, anden kønslig omgang end samleje og blufærdighedskrænkelse.

Seksuelle overgreb karakteriseres som:

  • Den voksne udnytter barnets tillid.
  • Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet.
  • Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til.
  • Det seksuelle overgreb er et udtryk for den voksnes behov og foregår på den voksnes betingelser. Det kan også være et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd.

 

Definitioner og lovgivning

Børn, seksualitet og grooming

Særligt udsatte børn og unge

Sidst opdateret: 04.07.2019