Underretning

En vejledning i hvad du som borger, foreningsaktiv eller medarbejder skal gøre.

I menupunkterne herunder er det muligt at få vejledning i, hvad du, som henholdsvis borger eller medarbejder, kan gøre

  • hvis et barn eller en ung har behov for særlig støtte,
  • hvis du har viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn eller unge.

Det værste er ikke at gøre noget!

Sidst opdateret: 19.10.2018