Frit valg

Unge på 16 og 17 år kan frit vælge at at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæger. Valget skal meddeles tandplejens kontor inden behandling påbegyndes.

Børn under 16 år, der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne-og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis, men der er en egenbetaling på 35%.

 

Alle 0-17 årige kan vælge at modtage tandpleje på en anden kommunes tandklinik,

  • hvis faglige grunde taler for det, refunderer Viborg Kommune udgiften.
  • hvis valget ikke kan begrundes fagligt, skal modtagerkommunen udføre behandlingerne uden at modtage refusion fra Viborg Kommune.

Uanset hvilket valg, der træffes, gælder dette det samlede tandplejetilbud og valget skal meddeles Viborg Kommune inden nogen behandling påbegyndes.

Reglerne for tandpleje er de samme, hvad enten der er tale om det behandlingstilbud, kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, eller der er tale om et behandlingstilbud, som barnet /den unge selv har valgt.

Det er den valgte praktiserende tandlæge eller behandlerkommune, der overtager ansvaret for, at barnet / den unge får tilbudt den af reglerne omfattede tandpleje.

Man kan tidligst skifte tilhørsforhold igen et år efter seneste behandlerskift

Sidst opdateret: 16.01.2019