Tidlig opsporing og indsats

I Viborg kommune arbejdes med Tidlig opsporing og indsats - TOPI. Det betyder blandt andet, at sundhedsplejersken 3 gange årligt udfylder trivselsskema på alle børn. I forbindelse med, at barnet skal i dagtilbud udarbejder sundhedsplejerske og forældre et overgangsskema, som skal være med til at sikre, at relevant viden om barnet bringes med ind i den nye sammenhæng.
Sidst opdateret: 30.10.2014