Spæd og småbørn 0-1 år

billed af spædbørn

Sundhedsplejersken får besked fra jordemoderen om Jeres barns fødsel. I løbet af de første dage efter fødslen bliver I kontaktet telefonisk af sundhedsplejersken med hen blik på at aftale første besøg.

Sundhedsplejersken giver råd og vejledning om barnets og familiens sundhed og trivsel. Barnet undersøges og observeres med henblik at vurdere om barnet trives og udvikler sig normalt. Sundhedsplejersken observerer og vurderer kontakten og tilknytningen mellem barn og forældre.

Sundhedsplejen tilbyder konsultation eller hjemmebesøg.

Besøg i hjemmet:
- når barnet er 4 - 6 dage gammelt
- i løbet af de første 2 uger efter fødslen

Konsultation eller hjemmebesøg:
- ved 3 - 4 ugers alderen
- ved 7 ugers alderen
- ved 8 - 10 måneders alderen

Undervisning mad og bevægelse:

Når jeres barn er ca 4 måneder gammelt har I mulighed for at deltage i gruppeundervisning om mad og bevægelse. Det er jeres egen sundhedsplejerske, der står undervisningen, så snak med hende om tid og sted.


I det omfang det vurderes af sundhedsplejerske eller forældre, at der er herudover er behov for yderligere kontakter, er der mulighed for dette.

Kom let til

Værd at vide

  • Vask hænder

    Se her en lille film - Hold forkølelse og influenza på afstand - Vask hænder.

Sidst opdateret: 17.01.2019