Autisme og søvnproblemer

En lang række af internationale studier af søvnvanskeligheder hos børn og unge med autismespektervanskeligheder viser, at hovedparten af disse børn og unge på et eller andet tidspunkt har søvnvanskeligheder.

Undersøgelserne peger på, at det er mere end halvdelen af alle børn og unge med autismespekterforstyrrelser, der har søvnforstyrrelser.

Undersøgelserne peger også på, at søvnforstyrrelser hos børn med autisme ikke er knyttet til graden af mental retardering, men findes hos børn og unge med autismespekter vanskeligheder (Aspergers Syndrom, Infantil autisme m.v.) og mental retardering i forskellige grader.

Nyere studie peger på, at op mod halvdelen af børnene med autisme har kroniske søvnproblemer.

Søvnproblemer påvirker hele familien

Søvnforstyrrelser er især problemer med at falde i søvn, med søvnkvaliteten og med at vågne midt om natten eller tidligt om morgenen.

Det er ligeledes veldokumenteret, at sådanne søvnproblemer normalvis har en kraftig negativ indvirkning på disse børn og unges livskvalitet, mentale helbred og deres indlæringsmuligheder.

Det har også afsmittende virkning på forældrene, fordi de ofte selv udvikler et forstyrret søvnmønster forårsaget af deres barns forstyrrede søvn.

Handlingsmuligheder og metoder

Søvnforstyrrelser hos børn og Unge med autismespektervanskeligheder er ofte svære at behandle, og der findes ingen generelle løsninger.

Litteraturen peger på, at såkaldte adfærdsanalytiske og -terapeutiske tiltag har den bedste virkning.

Adfærdsterapeutiske metoder består i at ændre på en række ydre forhold, der forstærker eller hæmmer bestemte former for adfærd.

I nogle tilfælde afhjælpes problemerne med søvnvanskeligheder via lægelig bistand og medicinsk behandling.

Som forældre til et barn med autismespekter vanskeligheder og søvnvanskeligheder har man forskellige handlemuligheder.

Egen indsatsen bør som udgangspunkt begynde med en kortlægning af søvnmønsteret for at finde frem til eventuelle sammenhænge og årsager til søvnvanskelighederne. Tiltagene afhænger altid af, hvilke problemer der bliver beskrevet.

En søvndagbog kan være en god og ret enkel måde at kortlægge barnets søvn på. Det er også en god måde at registrere virkningerne af efterfølgende tiltag. Eksempler på søvndagbøger kan findes på nettet – de må dog nok som oftest tilrettes til det enkelte barn.

Sansemæssige forstyrrelser

Et flertal af børn og unge med autismespektervanskeligheder har hyper- eller hyporeaktioner på sansemæssige påvirkninger (Eksempelvis overfølsomhed ved fysisk berøring eller modsætningsvis manglende følsomhed ved smertepåvirkning).

Børnene og de unge kan have forstyrrelser på en eller flere sansekanaler – de klassiske fem sanser – syns-, lugte-, smags-, høre- og følesansen. Derudover har vi også balance- og kropssans.

De sansemæssige forstyrrelser hos børn og unge med autismespektervanskeligheder er ofte meget specifikke og særegen for det enkelte barn f.eks. overfølsomhed for berøring af bestemte stykker tøj, afsky for eller tiltrukket af en helt bestemt lugt o.s.v. Ved kortlægningen af søvnmønsteret kan det være vigtigt også at have øje for de barnets sansemæssige forhold.

Gode råd om søvn

De adfærdsterapeutiske tiltag kan være mangeartede. Som udgangspunkt bør man altid have øje for de gængse søvnhygiejniske råd - se Gode Råd om søvn i boksen her på siden.

Ikke mindst det gammelkendte råd om, at især børn med autisme i forbindelse med sengelægning har behov for faste og let genkendelige rutiner.

De adfærdsterapeutiske tiltag er erfaringsmæssigt også ofte meget individuelle i forhold til børn og unge med autismespekter vanskeligheder. Som eksempel på den store varians i tiltag kan nævnes:

  • Nogle skal have tunge dun dyner andre lette vattæpper eller måske helt uden dyne.
  • Brug af et bestemt stykke legetøj, stof e.l., der signalerer tid for at sove. Andre skal sove helt uden forstyrrende elementer.
  • Nogle skal sove helt uden lyde i lokalet, andre skal have ”Hvid støj” en monoton lyd med jævn styrke. Denne form for lyd har nogle forældre til børn med autismespekter-vanskeligheder oplevet succesfyldt som et hjælpemiddel til at få barnet til at sove.
  • Nogle sover med pyjamas andre uden. Nogle skal have pyjamas i et helt bestemt materiale, der ikke irriterer, andre skal have en pyjamas med et helt bestemt mønster eller farve.
    o.s.v.
Sidst opdateret: 29.11.2016