Skolebørn

Skolebørn

Sundhedsplejens generelle tilbud på skolerne

Sundhedsplejen tilbyder på bestemte klassetrin, alle skolebørn undersøgelser og samtaler. Derudover kan sundhedsplejersken tilbyde samtaler ved behov. Forældrene skal give deres samtykke til at deres barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud. Forældrene orienteres om tid og sted - som hovedregel via forældre intra.

Sundhedsplejersken samarbejder med forældrene og med skolens lærere mhp at fremme det enkelte barns sundhed og trivsel.

Når der er behov for det vil sundhedsplejersken - efter aftale med forældrene - tale med øvrige samarbejdspartnere i Viborg kommune, om barnets eventuelle vanskeligheder. Det kan dreje sig om PPL - psykolog, tale - hørekonsulent, socialrådgiver.

Ved helbredsproblemer kan sundhedsplejersken henvise barnet til familiens praktiserende læge, øjenlæge eller ørelæge.

 

Sundhedsplejens generelle tilbud:
0. Klasse Indskolingsundersøgelse.
Forældrene opfordres til at deltage.
Undersøgelsen omfatter en sundhedssamtale, hvor der lægges vægt på skolestart og trivsel i skole og fritid, samt måling af højde, vægt, syn, og hørelse.
1. Klasse Højde og vægtmåling. Børnene kommer til sundhedsplejersken i små grupper, og får besked med hjem
3. klasse Højde og vægtmåling. Børnene kommer til sundhedsplejersken i små grupper, og får besked med hjem
5. Klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet for hele klassen mhp undervisning i pubertet og menstruationsundervisning til pigerne

Sundhedssamtale, højde, vægt og synsprøve. Børnene får besked med hjem

6. klasse I skoleåret 2018/19 tilbydes højde- vægtmåling og synsprøve. Børnene får besked med hjem 
8- Klasse Udskolingsundersøgelse
Undersøgelsen omfatter en sundhedssamtale, hvor der lægges vægt på ungdomsliv, samt måling af højde, vægt, syn og hørelse

 

Værd at vide

Sidst opdateret: 29.08.2018