Skolebørn

Skolebørn

Sundhedsplejens generelle tilbud på skolerne

Sundhedsplejen tilbyder på bestemte klassetrin, alle skolebørn undersøgelser og samtaler. Derudover kan sundhedsplejersken tilbyde samtaler ved behov. Forældrene skal give deres samtykke til at deres barn må deltage i sundhedsplejens generelle tilbud. Forældrene orienteres om tid og sted - som hovedregel via forældre intra.

Sundhedsplejersken samarbejder med forældrene og med skolens lærere mhp at fremme det enkelte barns sundhed og trivsel.

Når der er behov for det vil sundhedsplejersken - efter aftale med forældrene - tale med øvrige samarbejdspartnere i Viborg kommune, om barnets eventuelle vanskeligheder. Det kan dreje sig om PPR - psykolog, tale - hørekonsulent, socialrådgiver.

Ved helbredsproblemer kan sundhedsplejersken henvise barnet til familiens praktiserende læge, øjenlæge eller ørelæge.

 

Sundhedsplejens generelle tilbud:
0. Klasse Indskolingsundersøgelse.
Forældrene opfordres til at deltage.
Undersøgelsen omfatter en sundhedssamtale, hvor der lægges vægt på skolestart og trivsel i skole og fritid, samt måling af højde, vægt, syn, farvesyn og hørelse.
1. Klasse Højde og vægtmåling. Børnene kommer til sundhedsplejersken i små grupper, og får besked med hjem
 3. klasse Sundhedspædagogiske aktiviteter i klassen mhp at styrke børnenes trivsel. Alle børn måles og vejes. Der er mulighed for, at forældre og børn kan få individuelle samtaler med sundhedsplejersken ved behov.
4. klasse Alle piger i 4. klasse tilbydes undervisning i menstruation. Det foregår klasse - eller årgangsvis
5. Klasse Sundhedspædagogisk aktivitet for hele klassen mhp undervisning i pubertet. Mulighed for samtaler efter behov
 6. klasse Sundhedssamtale, højde- vægtmåling og synsprøve 
8- Klasse Udskolingsundersøgelse
Undersøgelsen omfatter en sundhedssamtale, hvor der lægges vægt på ungdomsliv, samt måling af højde, vægt, syn og hørelse

 

Værd at vide

Sidst opdateret: 17.01.2018