Om sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år.

Formål med sundhedspleje er:

  • at være med til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse
  • at sikre tilsyn med børn og unges fysiske, mentale og sociale sundhed og udvikling

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning om sundhed og trivsel til familier med nyfødte børn, småbørn og skolebørn.
Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet, konsultation i Sundhedscenter og forskellige gruppetilbud og undersøgelse / samtale med skolebørn.

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en 1½ årig specialuddannelse, med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, børn og familier.

Sundhedsplejersker arbejder som hovedregel med udgangspunkt i et skoledistrikt, med både spæd - og småbørn og skolebørn. Sundhedsplejersken er konsulent i områdets dagtilbud og skole. De enkelte områders sundhedsplejerske ses i menuen til venstre.
Hvis samarbejdet med sundhedsplejersken ikke fungerer kontaktes leder af sundhedsplejen.

Sundhedsplejen er organiseret i Børn og Unge i Viborg Kommune og er en del af det tværfaglige samarbejde der bygger på kommunens grundlæggende børnesyn ” Lys i øjnene”, læs mere.
Samarbejde med andre faggrupper sker altid efter aftale og i samarbejde med forældre.

Sundhedsplejersken kommer i mange hjem, det er derfor vigtigt at der bliver ringet afbud hvis der er sygdom hos jer.

Klik nedenfor, hvis du vil vide mere om:
Tidlig opsporing og indsats
Underretningspligt, Sundhedsplejersken har underretningspligt.

Sidst opdateret: 23.02.2018