Graviditet

Gravid

Gravide der ønsker kontakt til en sundhedsplejerske, er velkomne til at rette henvendelse til sundhedsplejen.
Henvendelsen kan også ske gennem praktiserende læge eller jordemoder.

Hvis der er behov for det, kan der tilbydes et hjemmebesøg inden fødslen.

Adoptivforældre der ønsker kontakt til sundhedsplejerske, er velkomne til at rette henvendelse til sundhedsplejen med henblik på besøg inden barnet ankommer til Danmark.

Sundhedsplejen får først besked fra Folkeregistret, når adoptivbørn er ankommet til Danmark. Sundhedsplejersken vil herefter kontakte jer.

Kom let til

Sidst opdateret: 01.05.2018