For studerende og fagprofessionelle

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år. Sundhedsplejen arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger

Formål med sundhedspleje er:

  • at være med til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse
  • at sikre tilsyn med børn og unges fysiske, mentale og sociale sundhed og udvikling

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning om sundhed og trivsel til familier med nyfødte børn, småbørn og skolebørn.
Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet, konsultation i Sundhedscenter og forskellige gruppetilbud og undersøgelse / samtale med skolebørn.

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en 1½ årig specialuddannelse, med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, børn og familier.

Sundhedsplejersker arbejder som hovedregel med udgangspunkt i et skoledistrikt, med både spæd - og småbørn og skolebørn. Sundhedsplejersken er konsulent i områdets dagtilbud og skole.

Sundhedsplejen er organiseret i Børn og Unge i Viborg Kommune og er en del af det tværfaglige samarbejde. Det tværfaglige samarbejde tager udgangspunkt i ”Lys i øjnene”, som er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune.

Du kan læse mere om, hvordan det tværfaglige samarbejde – TOPI -  i Børn -og Unge fungerer.

Samarbejde med andre faggrupper sker altid efter aftale og i samarbejde med forældre.

I Sundhedsplejen arbejder vi med forskellige metoder som indgår i sundhedsplejerskens vurdering af barnets trivsel. Det er eks. NBO, COS -P, Marte Meo, ADBB

 

Sidst opdateret: 30.05.2019