Vorter

Børn med vorter må komme i skole / daginstitution / dagpleje, men man bør gøre, hvad man kan, for at mindske smittespredning.

Vorter skyldes en virusbetændelse i huden. De fleste vorter er på hænder / fingre, hvor vorten sidder som en tør knude oven på huden, eller på fødder, hvor vorten oftest ligger indlejret i fodsålens tykke hud med et hårdt og lidt frembulende midterparti..

Vorter smitter, da det skyldes en virus. Der kan gå 3-6 måneder fra man er smittet til vorten bliver synlig. Vorten kan smitte ved direkte eller indirekte kontakt. Der er øget smitterisiko, hvis det bløder fra vorten.

Kroppen danner modstoffer (antistoffer) mod vortevirus, men det kan tage lang tid, eventuelt flere år. Når antistofferne er aktive svinder vorterne hurtigt af sig selv.

Der er ingen helt effektiv behandling af vorter. Da vorterne desuden som nævnt svinder af sig selv efterhånden, kan det være begrænset, hvor meget man skal gøre ud af at behandle. Imidlertid vil behandling mindske smitterisikoen og stimulerer måske dannelsen af antistoffer.

Mest skal der selvfølgelig gøres ud af at behandle vorter, der generer – på hænderne kan det dreje sig om, at vorterne bliver revet delvis løse med blødningstendens – på fødderne kan vorten danne så hård en klump, at det gør ondt at gå på den.

Den mest almindelige behandling er at påsmøre et middel, der virker opløsende på vorten (fås i håndkøb på apoteket). Midlet danner en hinde over vorten og nedsætter smitterisikoen. Det bør – især ved fodvorter - kombineres med afskrabning af vorten 1-2 gange ugentlig. Start med fodbad ca. 10 minutter, så vorten bliver blød. Derefter afskrabning, f. eks. med en fodfil. Først kommer det gamle vortemiddel af, derefter noget af vorten. Vær grundig og fjern så meget som muligt – det må bare ikke bløde. Efter afskrabningen kan vortemidlet påsmøres igen.

Hos lægen kan afskrabning kombineres med frysning af vorten – virker nok bedst på de frembulende håndvorter. Hudlæger anvender undertiden påsmøring af meget kraftigt opløsende middel under plasterdække i flere dage. Disse behandlingsformer bruges mest til de vorter, der generer meget, idet vorterne alligevel kan komme igen.

De forskellige behandlinger er selvsagt mest effektive på et tidspunkt, hvor kroppen selv er godt i gang med at danne antistoffer.

Begrænsning af smitte kan som nævnt ske ved at dække vorten med vortemiddel f.eks. forud for gymnastik og idræt. Vorten kan også dækkes af tætsiddende plaster. Desuden kan anvendes gymnastik- og badesko.

Smitten begrænses også ved almindelig rengøring og ved at badeværelse hjemme, samt baderum i skolen bliver helt tørre mindst én gang i døgnet.

Sidst opdateret: 02.02.2015