Vandvorter

Børn med vandvorter må komme i skole / daginstitution / dagpleje

Vandvorter (mollusker) skyldes en virusbetændelse i huden. Vandvorter er blege, 2-3 mm store, halvkugleformede knopper, der efterhånden får indtrækning i midten. Knopperne kan sidde overalt på kroppen – mindre børn får undertiden mange, hos større børn og voksne ofte blot 5-10.

Vandvorter kan smitte ved direkte eller indirekte kontakt. Smitterisikoen er nok størst, hvis der bliver kradset hul i vandvorten.

Kroppen danner modstoffer (antistoffer) mod virus, hvorved vandvorterne efterhånden svinder helt af sig selv, men der kan gå et halvt eller op til flere år.

Sædvanligvis behandler man ikke vandvorter, da de ofte sidder på kroppen og overarme, hvor de ikke generer, og da de efterhånden svinder af sig selv. Er der tendens til irritation omkring en knop fordi der kradses i den, kan man forbigående dække den med plaster. Om nødvendigt kan vandvorter skrabes væk i lokalbedøvelse eller i nogen tilfælde fryses eller påsmøres ”ætsende” stof.

Sidst opdateret: 02.02.2015