Tredagesfeber

Børn med tredagesfeber må komme i skole / daginstitution / dagpleje, når de er feberfri, de virker raske og leger med normal energi.

Tredagesfeber (exanthema subitum) er en virusinfektion, der ses hyppigst hos børn i ½ - 3 års alderen. Sygdommen viser sig ved ret pludselig høj feber (39 – 40). I starten er der ikke andre symptomer. Nogle gange er børnene ret sløje, så det forbigående kan bekymre, at man ikke umiddelbart kan finde forklaring på feberen. Andre gange er børnene mere upåvirkede.

Feberen holder sig høj i 3 dage, hvorefter temperaturen normaliseres, samtidig med at der kommer et universelt udslæt i form af små blegrøde pletter. Disse svinder i løbet af 1-2 dage. Børnene virker hurtigt kvikke og raske når feberen forsvinder.

Smitten overføres med spyt via hænder eller genstande. Man kan periodevis udskille virus i spyttet længe efter sygdommen, dvs. man smittes oftest af raske smittebærere.

Der er ingen behandling, sygdommen svinder af sig selv.

Hos børn, der har tendens til feberkramper, er tredagesfeber en sygdom, der typisk kan give anledning til et anfald, da der ved starten af sygdommen ses så pludselig og kraftig temperaturstigning.

Sidst opdateret: 02.02.2015