Skoldkopper

Børn med skoldkopper må komme i skole / daginstitution / dagpleje når de er feberfri, virker raske og leger med normal energi. Desuden må der ikke være kommet nye blærer i 2 dage og alle sårskorper skal være tørret helt ind.

Skoldkopper er en almindelig børnesygdom, fremkaldt af virus, som vi endnu ikke rutinemæssigt vaccinerer for.

Sygdommen viser sig ved små røde knopper på huden. Knopperne bliver hurtigt til små vandklare blærer, som brister og tørrer ind, så der dannes en sårskorpe.

De første 3-5 dage kan komme nye blærer. Sygdommen plejer at være overstået i løbet af godt 1 uge, men sårskorperne kan være længere om at falde af.

Det er meget forskelligt hvor syge børnene bliver. Der kan komme høj feber og sløjhed, oftest sammen med udbredt udslæt. Andre børn er næsten upåvirkede med få knopper.

Skoldkopper smitter nogle dage før udslættet er synligt og indtil der ikke er kommet nye blærer i 2 dage, og alle blærer er tørret helt ind. De helt tørre sårskorper smitter ikke. Smitten sker via luftvejene og via væske og materiale fra blærer og sår. Sygdommen er meget smitsom, så langt de fleste har skoldkopper engang i førskolealderen.

Får man skoldkopper som voksen bliver man som regel hårdt angrebet, og skoldkopper under graviditet kan i nogen tilfælde skade fosteret, hvorfor vaccination anbefales, hvis man ikke har haft skoldkopper som barn.

Hos ellers raske børn skal der ikke gives nogen behandling. I særlige tilfælde kan der blive tale om behandling med virushæmmende medicin. Hvis blærerne klør, kan lindres ved dupning med zinkliniment. Der skal ikke smøres med creme.

Kommunallæge Jørgen Falk
Viborg 2013

Sidst opdateret: 02.02.2015