Skarlagensfeber

Børn med skarlagensfeber må komme i skole / daginstitution / dagpleje, når de er feberfri, virker raske og leger med normal energi. Desuden skal barnet være behandlet med penicillin i mindst 2 dage.

Giv besked til skole / børneinstitution / dagpleje, hvis jeres barn har skarlagensfeber.

Skarlagensfeber er en halsbetændelse med en bestemt type streptokok-bakterier, der ud over halsbetændelsen også giver et blegrødt udslæt, der ofte starter på maven og spreder sig til det meste af kroppen.

Skarlagensfeber smitter ved direkte kontakt, via spyt med hoste.

Kontakt egen læge ved mistanke om skarlagensfeber, da sygdommen skal behandles med penicillin.

Forebyggelse i perioder med sygdom er ekstra omhu med kogning af sutter og vask af legetøj, som bliver suttet på. Undgå brug af fælles kop. Undgå tæt kontakt med smittede.

Sidst opdateret: 02.02.2015