Meningitis

Børn med meningitis må komme i skole / daginstitution / dagpleje, når behandlingen er afsluttet og barnet er rask.

Meningitis er betændelse i de hinder, der ligger rundt om hjernen. Betændelsen kan være forårsaget af virus eller bakterier.

Ved mistanke om meningitis vil der altid være grund til sygehusindlæggelse, men sygdommens sværhedsgrad kan være meget vekslende.

Alvorligst er meningitis forårsaget af bakterierne meningokokker (smitsom meningitis). Der er ofte samtidig blodforgiftning og dermed svær sygdom, der hyppigst udvikler sig i løbet af et par døgn, men enkelte gange kan udvikle sig i løbet af få timer. Der er derfor grund til hurtig lægekontakt og indlæggelse.

Symptomerne begynder influenzalignende med hurtig temperaturstigning, hovedpine, døsighed eller uro og irritabilitet. Der kan komme småblødninger i huden visende sig som små røde pletter, der ikke svinder ved tryk på huden. Desuden oftest nakkestivhed, så foroverbøjning af hovedet er smertefuld og måske umulig.

Ved spædbørn er symptomerne ofte ikke så typiske. De bliver tiltagende sløve, græder ved berøring, kaster måske op.

Sygdommen skal behandles med penicillin (antibioticum).

Finder man, at det drejer sig om meningokok-meningitis kontakter sygehuset Embedslægen, som tager stilling til, om der er personer i den syges omgivelser (især i husstanden), der skal behandles forebyggende med antibioticum. Disse personer må komme i skole /daginstitution / dagpleje når den forebyggende behandling er givet.

Man smittes oftest af raske smittebærere. Det er sjældent, at der i en skole eller lignende optræder flere tilfælde samtidig. Man kan kun smittes fra person til person. Sygdommen kan ikke overføres via madvarer eller inventar, da bakterierne hurtigt dør uden for kroppen.

Andre bakterier, der kan give meningitis – især hos småbørn – er Hæmophilus influenzae og Pneumokokker. De er blevet sjældnere efter at vaccination netop mod disse bakterier er indført i børnevaccinationsprogrammet.

Meningitis forårsaget af virus forløber oftest mildere. Skal ikke penicillinbehandles, men ved mistanke er sygehusindlæggelse altid nødvendig for at afklare diagnosen.

Sidst opdateret: 02.02.2015