MRSA

MRSA er en gruppe af stafylokok-bakterier, der er modstandsdygtige over for almindelige antibiotica. Betændelse forårsaget af MRSA er derfor sværere at behandle, men det har oftest kun betydning hos personer, der i forvejen er svækket af sygdom.

MRSA smitter som andre stafylokok-bakterier, som f.eks. kan give anledning til bylder, børnesår eller anden betændelse i huden.

Raske personer kan bære stafylokokker i næsen eller på huden og kan derfor bringe smitte videre, oftest inden for samme husstand.

Man kan kun vide, at det drejer sig om MRSA, hvis der er taget en prøve (podning) fra betændelsen til nærmere undersøgelse.

Da man vil bremse udbredelsen af MRSA så meget som muligt, er der bestemte regler for podning og behandling, hvis der er 2 eller flere i samme personkreds (skole / daginstitution), der får påvist MRSA. Egen læge og Embedslægen vil vejlede herom.

Grundreglen er, at raske personer godt på komme i skole / daginstitution / dagpleje selv om der er påvist MRSA, men har man samtidig symptomer på sygdom, f.eks. betændelse i sår, må man ikke komme – se nærmere ved de enkelte sygdomme.

Sidst opdateret: 02.02.2015