Lussingesyge

Børn med lussingesyge må komme i skole / daginstitution / dagpleje, når de er raske og leger med normal energi.

Giv besked til skole / børneinstitution / dagpleje, hvis jeres barn har lussingsyge.

Lussingesyge (”Den 5. børnesygdom”, Erythema infectiosum, infektion med Parvovirus B-19) er en mild virussygdom, der kan forløbe uden symptomer, eller give let sløjhed med en smule feber og hoste. Nogle dage efter kommer fintprikket, blegt udslæt, der på kinderne bliver til røde plamager. Hele sygdomsforløbet varer 3-5 dage.

Lussingesyge smitter ved direkte og indirekte kontakt og gennem luften. Smitter mest de første sygedage, altså før udslættet fremkommer. Sygdommen bryder ud 1-2 uger efter smitten. 2/3 af voksne danskere har haft sygdommen og er hermed immune.

Sygdommen går over igen uden behandling. Penicillin har ingen virkning. Det er hensigtsmæssigt med kontakt til egen læge for at fastslå diagnosen.

Selv om lussingesyge er så mild en sygdom, er problemet, at hvis en gravid – der ikke selv tidligere har haft lussingesyge – bliver smittet i første halvdel af graviditeten, kan sygdommen i sjældne tilfælde brede sig til fosteret og ligeledes i sjældne tilfælde medføre fosterdød. (Infektionen kan ikke give fostermisdannelser).

Da smitten med lussingesyge i de fleste tilfælde sker fra personer, der ikke selv har symptomer, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at værdien af fraværsmelding af lærere og pædagoger m.m. med henblik på at undgå smitte fra børn på skoler og i daginstitutioner i sig selv er meget lille.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke, at gravide fraværsmeldes på grund af lussingesyge i omgivelserne, med mindre særlige grunde taler for det. En af disse grunde kunne være visse kroniske sygdomme hos den gravide.

Som vejledningen er, er det vigtigt, at kvinder, der i deres arbejde har tæt kontakt til børn, og som påtænker graviditet, eller er gravide, søger råd hos egen praktiserende læge om forholdsregler omkring lussingesyge i netop deres tilfælde.

Sidst opdateret: 02.02.2015