Leverbetændelse (Hepatitis)

Børn med leverbetændelse må komme i skole / daginstitution / dagpleje, når de er raske, spiser normalt og leger med normal energi.

Giv besked til skole / børneinstitution / dagpleje, hvis jeres barn har leverbetændelse.

Leverbetændelse (hepatitis) er en virussygdom. Der er forskellige typer virus, der giver leverbetændelse, som symptommæssigt ligner hinanden, men smittemåden er forskellig. De almindeligste typer er Hepatitis A, som smitter via afføringen og Hepatitis B, som smitter via blod.

Symptomerne på leverbetændelse starter med træthed, kvalme, utilpashed, eventuelt mavesmerter, opkastning og feber.

Efter cirka en uge kommer gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene) samtidig med at urinen bliver mørk og afføringen lys. Oftest bliver almentilstanden hurtigt bedre herefter.

Symptomerne er mildest hos mindre børn, som ikke engang behøver at få gulsot. I en institution kan sygdommen derfor ubemærket smitte mellem børnene og først blive synlig, når en voksen smittes.

Smitte med Hepatitis A sker via afføringen og kan således føres videre ved dårlige hygiejniske forhold, forurenet drikkevand og lignende. Smitte sker ofte under udlandsrejse, men sygdommen bryder først ud cirka 3 uger herefter - tit efter hjemkomst. Smitterisikoen er størst i starten af sygdommen, det vil sige før man er klar over, at det drejer sig om leverbetændelse. For at undgå smitte er god hygiejne meget vigtig, især håndvask efter toiletbesøg og før spisning.

Smitte med Hepatitis B sker hovedsagelig via blod, så der er ikke væsentlig smitterisiko i skole / børneinstitution /dagpleje. Sygdommen bryder først ud 1-3 måneder efter smitte. Væsentlig forebyggelse er at undgå kontakt med andres blod – og hvis det sker, da grundig afvaskning heraf.

Der er ingen egentlig behandling af leverbetændelse, der hos mindre børn oftest har et kort og mildt forløb. Større børn og voksne kan være mere syge og i længere tid.

Overstået infektion giver livslang immunitet mod samme type leverbetændelse.

Forebyggelse sker ved at overholde god hygiejne hele tiden (forholdsregler, der først sættes ind, når gulsoten er til stede, har begrænset værdi).

I nogle tilfælde kan der efter overstået sygdom stadig udskilles virus i afføringen eller være virus i blodet (raske smittebærere). Det kan medvirke til smittespredning og medfører også krav om vedholdende god hygiejne.

Ved tilfælde af leverbetændelse skal tales med egen læge / embedslægen om mulighed for yderligere forebyggelse (immunglobulin eller vaccination) i familien og i børneinstitution / dagpleje.

Forud for udlandsrejser skal søges vejledning om eventuel vaccination.

Sidst opdateret: 02.02.2015