Kighoste

Børn med kighoste må komme i skole / daginstitution / dagpleje, når de har normal energi og ikke hoster så meget, at det forstyrrer barnets egen og andres koncentration.

Børn under 1 år, der endnu ikke har fået de 2 første kighostevaccinationer (gives normalt ved 3 måneder og 5 måneder) er ikke beskyttede og skal hjemsendes så længe der er andre børn med kighoste i dagplejen / børneinstitutionen.

Også hjemme skal børn under 1 år, der ikke har fået 2 kighostevaccinationer, beskyttes mod smitte fra forkølede børn, der eventuelt kunne være smittede med kighoste. Beskyttelsen skal mindst bestå i ophold i forskellige rum.

Giv besked til skole / børneinstitution / dagpleje, hvis jeres barn har kighoste.

Kighoste er en infektion, der skyldes en bakterie. Bakterien danner et stof (et toksin), der giver de karakteristiske hosteanfald. Toksinet (og dermed hosten) er i kroppen i længere tid end bakterierne (og dermed smitterisikoen).

Kighoste ligner de første dage en almindelig forkølelse med hoste. Derefter aftager forkølelsen, men hosteanfaldende tiltager i styrke og hyppighed – bliver i løbet af 1-2 uger karakteristiske med kigen (hivende indånding efter mange sammenhængende hostestød). Hosten aftager efter 2-4 uger, men kan vare 6-8 uger.

I sygdommens begyndelse kan diagnosen stilles med en podning fra svælget. Vaccination mod kighoste indgår i det almindelige børnevaccinationsprogram.

Smitteforholdene (se nedenfor) er lidt komplicerede, så søg råd hos egen læge ved enhver mistanke.

Smitten sker især gennem luften i forbindelse med hosteanfald. Sygdommen smitter mest i forkølelsesstadiet og i begyndelsen af hosteperioden. Smitten er ophørt efter 6 ugers sygdom. Ved sikker diagnose kan antibioticumbehandling i starten af sygdommen muligvis afkorte smitteperioden, men ikke hosteperioden, noget.

Efter udsættelse for smitte kan børn i en periode være raske smittebærere.

Det væsentlige er at undgå, at børn under 1 år får kighoste, idet sygdommen kan være farlig hos uvaccinerede spædbørn. Vaccinationen yder først rimelig beskyttelse, når der er givet 2 doser – fuld beskyttelse opnås først efter 3. dosis (gives normalt ved 1 års alder). Børnene regnes herefter fuldt beskyttede i 5 år. Fra september 2003 indeholder 5 års vaccinationen også gen-vaccination mod kighoste. Har børnene fået dén, regnes de for fuldt beskyttede i yderligere 10 år.

Kighostevaccination givet før 1998 gav kun fuld beskyttelse de første 2 leveår, så børn, der er vaccineret før 1998 og/eller ikke er kighostevaccineret igen som 5 årige, kan smittes, men får da oftest sygdommen i en mild form – eventuelt så mild, at de er raske smittebærere. Man skal være opmærksom på, at disse børn kan smitte videre. Sygdommens fredelige karakter hos større børn gør, at man ikke anser det for et problem i et skolemiljø, men det er som nævnt vigtigt, at spædbørn ikke udsættes for smitte.

Normalt kræver sygdommen ikke behandling.

Forebyggelse sker især ved at gennemføre børnevaccinationsprogrammet, og i tilfælde af ufuldstændig beskyttelse at undgå kontakt til syge.

Sidst opdateret: 02.02.2015