Diarré

Børn med diarre på grund af maveinfektion må komme i skole / daginstitution / dagpleje, når afføringen er normal, børnene virker raske og har normal energi. Ved ophobede tilfælde i en institution kan det dog være nødvendigt først at modtage børnene efter 2 døgns symptomfrihed for at bremse smitten (se nedenfor).

Diare er tynd og hyppig afføring. Ved pludselig opståede symptomer er årsagen oftest en maveinfektion forårsaget af virus, eventuelt bakterier – og den er smitsom. Børnene virker som regel syge, og der kan være opkastning især de første dage.

Tynde afføringer kan også være til stede i længere tid, hvor børnene virker raske. Da kan årsagen være at børnene spiser mere, end de kan fordøje, fødemidler, der ikke tåles så godt, allergi, eller eventuel tarmsygdom – og lægen må spørges til råds. Disse former for tynd afføring smitter ikke. Mindre børn kan også få opkastninger og tynd afføring af andre sygdomme, for eksempel mellemørebetændelse eller urinvejsbetændelse.

Graden af sygdomspåvirkning ved maveinfektion kan være meget forskellig fra meget sløj til næsten frisk, ligesom der kun nogen gange er feber. Oftest mest sløj, når årsagen er bakterier, men også norovirus kan give svær sygdom (Roskildesyge)

Smitte med virus-maveinfektion (f. eks. rotavirus, norovirus) sker oftest fra person til person via afføring og opkast, oftest med hænderne som transportør eller via forurenet mad. Smitte med de sjældnere bakterie-maveinfektioner (f. eks. salmonella, coli, yersinia, campylobakter) sker oftest via mad). En særlig colibakterie, VTEC, kan give diare, ofte med blod, og kan i få tilfælde også medføre alvorlig nyresygdom. Ved denne maveinfektion gælder særlige regler om at komme i institution igen, idet afføringsprøver først skal have vist, at personen er smittefri. VTEC-bakterien kan smitte fra person til person og forekommer ellers især i afføring fra drøvtyggere.

Som regel går diarré over af sig selv efter nogle dage, men vigtigt at søge læge, hvis barnet har det dårligt. Under sygdomme skal der gives rigeligt at drikke i små portioner.

Forebyggelsen mod maveinfektion består altid i omhyggelig håndvask efter toiletbesøg, bleskift og lignende. Hyppig rengøring af toiletter (også vandhaner, udskylningsknap, håndtag). I daginstitution / dagpleje kan der være grund til ekstra foranstaltninger, hvis der er friske diaretilfælde. Forebyggelse mod smitte via mad er brug af friske råvarer, god køkkenhygiejne og korrekt opbevaring af tilberedt mad.

Ved sværere maveinfektioner med ophobede tilfælde i en institution angiver Seruminstituttet, at man må betragtes som smitsom indtil 2 dage efter ophør af opkastning og normalisering af afføring. Faktisk har nyere undersøgelser vist, at især børn kan udskille virus i afføringen i op til 1 måned efter symptomfrihed. (Se ovenfor om VTEC). Det understreger vigtigheden af konstant gennemført god hygiejne. Visse mave-virus kan overleve lang tid uden på kroppe (på genstande) og kan være vanskelig at komme af med selv ved omhyggelig rengøring og hygiejne.

Sidst opdateret: 02.02.2015