Børnesår

Børn med børnesår må ikke komme i daginstitution eller dagpleje før sårene er tørre, hele og sårskorperne er faldet af.

Skolebørn med børnesår i mindre omfang kan gå i skole, når behandling er indledt – HVIS de forstår at vaske hænder hyppigt. Ved mere udbredte sår skal børnene holdes hjemme til sårene er tørre.

Giv besked til skole / børneinstitution / dagpleje, hvis jeres barn har børnesår.

Børnesår starter som en lille rød plet, der hurtigt – på grund af betændelse med bakterier - udvikler sig til et væskende sår, som får en gul skorpe. Børnesår sidder ofte omkring næse og mund, i hårbund eller hvor børn ellers klør sig. Sårene kan således sidde overalt på kroppen.

Smitte sker ved at væske og bakterier fra såret spredes med hænderne efter berøring. I perioder med børnesår, kan bakterierne også sidde i næseborene, selv om der ikke er sår. Børnesår er ret smitsomme, og søskende vil let komme til at smitte hinanden.

Behandlingen er antibiotikum(penicillin) oftest i en creme. Undertiden må gives penicillin som mikstur eller tabletter. Eventuelt suppleres med dupning med desinficerende væske. Behandlingen er på recept, og det er derfor vigtigt at søge læge ved mistanke om børnesår, som kan ligne andre sår.

Der gælder særlige regler, hvis en prøve viser, at betændelsen skyldes en bakterie af typen MRSA (se orientering herom)

Forebyggelse er af stor betydning for at undgå spredning. Hjemme skal et barn med børnesår – og resten af familien – vænne sig til at vaske hænder tit, også efter næsepudsning. Barnets håndklæde må ikke deles med andre og skal vaskes tit ved 80 grader. I skole/børneinstitution/dagpleje skal børn og voksne vaske hænder tit og tørre dem med engangsklude, papirhåndklæder eller lufttørrer.

Sidst opdateret: 02.02.2015