Smitsomme sygdomme

Sygt barn

Læs her om anbefalinger i forhold til en række smitsomme sygdomme.

Børn må modtages i skole, daginstitution eller dagpleje når de er raske og feberfri, ikke har behov for speciel pleje eller medicingivning, har normal energi og leger normalt.

For nogle sygdomme gælder særlige regler, som nævnes i denne oversigt, hvor der er givet en kort orientering om de enkelte sygdomme. Se de enkelte sygdomme i menuen til venstre.

Ved nogle sygdomme er det nævnt specielt, men generelt gælder, at det er hensigtsmæssigt at give besked til skole / børneinstitution / dagpleje, hvis et barn har en smitsom sygdom.

Mulighed for smitte med sygdommene er størst, hvor mange børn færdes tæt sammen. Ved flere sygdomme begynder smitten før symptomerne bryder ud, så smitte kan aldrig helt undgås, men risikoen for smitte i en børnegruppe stiger selvfølgelig betydelig, hvis erkendt syge børn ikke holdes hjemme.

Hovedformålet med denne oversigt er at oplyse om forhold i relation til skole / børneinstitution / dagpleje. Selv om der orienteres lidt om diagnose og behandling, skal spørgsmål herom rettes til egen læge / vagtlæge, som selvfølgelig altid skal kontaktes, hvis barnets tilstand giver anledning dertil.

Orienteringen er udarbejdet af Viborg Kommune. Den er afstemt med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sidst opdateret: 03.02.2015