Vedtægt Viborg Ungdomsskole

Uddrag:

Kapitel I

§ 1 Viborg Ungdomsskole.

Stk. 1 Viborg Ungdomsskole er én skole. Skolen kan oprette lokale afdelinger.

§ 2 Ungdomsskolebestyrelsen.

Stk. 1 Der oprettes én ungdomsskolebestyrelse, som består af 13 medlemmer: 

  • 2 repræsentanter for Byrådet 
  • 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 
  • 3 repræsentanter for skolebestyrelserne, 1 fra hvert af de 3 områder (Nord, Vest og Øst) 
  • 1 forældrevalgt repræsentant fra klubområdet 
  • 3 medarbejderrepræsentanter valgt henholdsvis fra dagafdelingen, fritidsafdelingen og klubområdet 
  • 2 elevrepræsentanter valgt henholdsvis fra dagafdelingen og fritidsafdelingen

Stk. 2 Samtlige medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke deltage i afstemning om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager om enkeltpersoner.

Stk. 3 En repræsentant for Viborg Ungdomsråd deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder (uden stemmeret). Repræsentanten må ikke deltage i eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager om enkeltpersoner.

Stk. 4 Ungdomsskolens leder er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder (uden stemmeret).

Stk. 5 Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne (uden stemmeret), når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Læs den samlede vedtægt her 

Sidst opdateret: 27.06.2018