Vedtægt skoler

Styrelsesvedtægten giver sammen med de tilhørende bilag rammen for driften af skolerne i Viborg Kommune. Styrelsesvedtægten indeholder de politiske bestemmelser, der gælder for skoleområdet.

Uddrag:

Kapitel I:  Skolebestyrelsen

 

Sammensætning og valg.

§ 1.

Stk. 1  Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, undtaget er Brattingsborgskolen, Sparkær/Mønsted Skoler,Ulbjerg/Skals og Rosenvængets Skole. Ved Brattingsborgskolen oprettes en fællesbestyrelse bestående af 8 forældrevalgte, 3 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved Sparkær/Mønsted Skoler oprettes en fællesbestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved Ulbjerg/Skals skoler oprettes en fællesbestyrelse bestående af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Forældre fra alle afdelinger skal sikres repræsentation. Ved Rosenvængets Skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 5 forældrevalgte og 2 medarbejderrepræsentanter.


Fødeskoler kan ansøge Byrådet om, at der kun vælges 5 forældrerepræsentanter. Antallet af forældrerepræsentanter skal dog være 7, hvis skolen omfatter en specialklasserække. Forældrerepræsentationen for specialklasserækken skal udgøre mindst 1.

 

Stk. 2  Samtlige medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager om enkeltpersoner.

 

Stk. 3  Skolens leder, dennes stedfortræder og lederen med ansvar for pasningstilbuddet varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion og deltager i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).

 

Læs den samlede vedtægt her

 

Sidst opdateret: 18.08.2017