Har du valgret?

Skoleelever

Få styr på, hvem der kan stille op til skolebestyrelsen, og hvem der kan stemme.


Valgret og valgbarhed

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndighed (evt. delt forældremyndighed) over børn, der er indskrevet i skolen. Det gælder også børn, der skal starte i børnehaveklasse 1. august 2020.

Alle, der har stemmeret, kan i princippet også blive valgt til medlem af skolebestyrelsen, men der er undtagelser.

Fx kan man ikke som ansat på skolen vælges som forældrerepræsentant. Men man kan godt deltage i valget som stemmeberettigede.

Er du på valglisten?
Skolelederen sørger for, at der laves en liste over de personer, der er valgberettigede.

Det er vigtigt, at alle forældre sikrer sig, at de er opført på valglisten. Ring til skolens kontor, hvis du er i tvivl.

Valglisten ligger klar på skolerne fra 27. maj 2020. Har du ændringer til valglisten skal du kontakte skolens leder senest den 4. juni 2020.

Sidst opdateret: 20.05.2020