Har du valgret?

Skoleelever

Få styr på, hvem der kan stille op til skolebestyrelsen, og hvem der kan stemme.


Valgret og valgbarhed

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndighed (evt. delt forældremyndighed) over børn, der er indskrevet i skolen. Det gælder også børn, der skal starte i børnehaveklasse 1. august 2018.

Alle, der har stemmeret, kan i princippet også blive valgt til medlem af skolebestyrelsen, men der er undtagelser.

Fx man ikke som ansat på skolen vælges som forældrerepræsentant. Men man kan godt deltage i valget som stemmeberettigede.

Er du på valglisten?
Skolelederen sørger for, at der laves en liste over de personer, der er valgberettigede.

Det er vigtigt, at alle forældre sikrer sig, at de er opført på valglisten. Ring til skolens kontor, hvis du er i tvivl.

Valglisten ligger klar på skolerne fra den 23. februar 2018. Har du ændringer til valglisten skal du kontakte skolens leder inden den 10. marts 2018.

Sidst opdateret: 31.01.2018