Arbejdsområder

Skolebestyrelsen fører tilsyn med blandt andet:
Undervisningen
Skolens fysiske forhold
Skolefritidsordningen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for blandt andet:
Undervisningens organisering
Skole/hjem-samarbejdet
Elevernes placering i klasser
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Elevernes timetal
Udbud af valgfag
Specialundervisning
Underretning af hjemmet af elevernes udbytte af undervisningen
Arbejdets fordeling mellem lærerne (fagfordeling)

Skolebestyrelsen godkender konkrete ting som:
Budgettet
Undervisningsmidler
Ordensregler

Skolebestyrelsen foreslår og udarbejder indstilling om:
Skolens læseplaner
Større forsøgs- og udviklingsarbejde

Skolebestyrelsen udtaler sig om:
Ansættelse af ledere og lærere
Alle spørgsmål, der vedrører skolen

 

Sidst opdateret: 15.08.2013