Skolebestyrelse

skolebestyrelse

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet.

Eleverne skal lære de grundlæggende færdigheder inden for de humanistiske, de naturfaglige og de musisk kreative fag.

De skal kunne diskutere sagligt. De skal kunne samarbejde med andre samt en masse andet, som eleven forventes at kunne efter skolen.

Skolen skal også fungere som en helhed. Her skal elever og ansatte være sammen på en god måde. De skal føle sig trygge og godt tilpas. Det gælder også dig som forælder.

Link til Skolebestyrelsesbekendtgørelsen

Sidst opdateret: 10.08.2019