Kvalitetsrapporter

lille_kvalitetsrapport

Folkeskolen er et kommunalt ansvar. Den kommunale folkeskole skal sikre, at alle børn får et godt udbytte af undervisningen. Folkeskolen skal anerkendes! 

Undervisningen af vores børn og unge har afgørende betydning for det enkelte menneskes udvikling og for Danmark som en demokratisk og åben nation med stor konkurrencekraft. Derfor er det vigtigt, at resultaterne af folkeskolens indsats er synlige og veldokumenterede.

Se vejledning og bekendtgørelsen på Ministeriet for børn, undervisning og ligestillings hjemmeside.

Folkeskolelovens § 40a:
Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

 

Sidst opdateret: 23.05.2018