Fælles elevråd

Viborg Kommune prioriterer de enkelte skolers elevrådsarbejde højt.
Der er etableret elevråd på alle skoler, og dette arbejde understøt-tes lokalt gennem elevrådskontaktlærere på den enkelte skole.

Fælleselevrådet i Viborg Kommune udfører sit virke gennem mini-mum to årlige møder, hvor alle elevrådsformænd og næstformænd mødes;

Et fællesmøde i medio september;
Her støttes elevrådene i deres kommende lokale virke og centrale udfordringer drøftes og bringes med hjem til distriktsskolernes elevråd til videre behandling og drøftelse.

Et elevrådstopmøde medio marts;
Her evalueres det lokale elevrådsarbejde og elevrådene mødes med centrale politikere fra Børn og Unge udvalget.
På dette mødes kan elevrådene komme i dialog med det politiske niveau og udtrykke ønsker og kommentarer til den lokale skolepolitik.

Sidst opdateret: 13.06.2013