Dialogbaserede aftaler

Herunder kan du læse de aftaler, som skolerne har indgået med Børn & Unge forvaltningen for 2014.

De dialogbaserede aftaler er indgået som en del af Viborg Kommunes styringsmodel. Du kan læse mere om styringsmodellen her.

Et andet delelement i styringsmodellen og udgangspunktet for de dialogbaserede aftaler, er "Mål og midler". Her er målsætninger, indsatsområder, fokusområder, effektmål, budgetramme, budgetforudsætninger og nøgletal samlet for de enkelte politikområder. Du kan finde skoleområdets "Mål og midler" dokument ved at klikke på boksen til højre.

Der vil i løbet af 2015 løbende blive fulgt op på de dialogbaserede aftaler og i slutningen af 2015 indgås nye aftaler for 2016.

Sidst opdateret: 04.05.2016