Skolestart

skolestart

Den bedste overgang fra dagtilbud til skole.

Børn fødes med et væld af ressourcer og med en medført nysgerrighed og lyst til at lære nyt.

Læring begynder fra dag 1 og sker overalt i børnenes miljø - i familien, blandt venner og sammen med voksne og børn i dagtilbud og skole.

For mange er skolestart symbolet på et nyt kapitel i barnets liv, fordi der nu sættes fokus på barnets uddannelse.

Skolestarten har stor betydning for, hvordan skoletiden forløber. En god skolestart – og en tryg og udbytterig skolegang – handler om at give børnene de bedste muligheder, for at klare sig godt i det videre liv.

Ansvaret for børn og deres skolestart er først og fremmest forældrenes. Men også dagtilbud og skole spiller en vigtig rolle i at sikre, at overgangen mellem de forskellige tilbud er harmonisk og alderssvarende.

Her kan du læse mere om procedurerne.

Sidst opdateret: 07.07.2018