Skoleindskrivning

skolestart

Undervisningspligten træder i kraft 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.
Du har som forælder selv ansvaret for skoleindskrivningen, som skal ske digitalt i perioden medio december til medio januar.

Du kan skoleindskrive dit barn i selvbetjeningsboksen til højre. Webindskrivningen kræver NemId.

Bestil NemId

Hvilken skole skal dit barn indskrives på?

Dit barn tilhører gennem jeres folkeregisteradresse en distriktsskole. Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen, hvis du har valgt at indskrive dit barn her.
Find din skole og en oversigt over skoledistrikter i Viborg Kommune

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg i Danmark, og du har mulighed for at ønske en anden skole end distriktsskolen. Gør du det, skal dette også ske via webindskrivning. Derefter skal du vente på svar fra Viborg Kommune, før dit barn er optaget.

Bemærk, at når du benytter dig af det frie skolevalg og vælger anden skole end distriktsskolen, har dit barn ikke ret til befordring.

SFO – Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen er et tilbud til børn i 0.-3. klasse. Her kan de opholde sig før og efter skoletid.
Læs mere om tilmelding til SFO i Viborg Kommune

  • Bogreol

    Frit skolevalg

    Læs om frit skolevalg. Link til folkeskolelovens § 36, stk. 3.

  • To elever

    Optagelse

    Læs om undervisningspligt og indskrivning i folkeskolen. Link til folkeskolelovens §§ 32-39.

Sidst opdateret: 04.12.2019