SSP på ungdomsuddannelserne

13-18 år

GRIL (Gode Råd I Lommen) – en app, der inviterer til refleksion.

Et eftersyn af holdninger og et gensyn med de udfordringer, der kommer tæt på i ungdomslivet

Ungdomsuddannelserne – første årgang

Langt de fleste elever har gennem deres tid i folkeskolen stiftet bekendtskab med nogle af de områder i ungdomslivet, der kræver en særlig opmærksomhed. De har haft muligheden for at forholde sig til festkulturen, lovlige og ulovlige rusmidler, mediekultur osv. Alt sammen områder, der udfordrer og kalder på forholdende sig til ens eget velbefindende i det store fællesskab.

Når man begynder på sin ungdomsuddannelse, ligger de områder lige udenfor døren.

Vi har udviklet en app, der giver de studerende mulighed for at screene egne kompetencer i forhold til de valg, de allerede har taget eller de valg, de står for at skulle træffe. GRIL-app´en udfordrer samtidig de enkelte klasser på emner som præstation, seksualitet, rusmiddelbrug, ensomhed, stress etc.

Det sunde fællesskab, relationer, ungdomsuddannelsens rolle og forældrenes rolle – alt sammen er i spil denne dag, hvor den unge får lov at se indad og reflektere over sine fund.

Sidst opdateret: 14.08.2019