Tilbud

SSP-konsulenterne i Viborg Kommune havde sidste år den fornøjelse at få Dorthe Dyhr som tredje SSP-medarbejder. Ansat målrettet til forebyggelsesarbejde på folkeskolernes overbygning - og på ungdomsuddannelserne.

Samtidig var det nemlig politisk besluttet at styrke det forebyggende arbejde på førskoleområdet, hvilket bevirkede at SSP-konsulenterne måtte vende praksis på hovedet - og tænke om igen.

Resultatet af al dette blev, at Martin Glud overtager alkoholforebyggelsen i de ældste klasser, som Louise Brandstrup ellers har haft som sit primærområde - og at Louise vender blikket nedad og får daginstitutionerne som hovedindsats.

Da det gode og respektfulde forældresamarbejde til alle tider har været fundamentet under SSP-konsulenternes forebyggende arbejde - bliver det også omdrejningspunktet i Louise Brandstrups nye initiativ i daginstitutionerne.

Standardudgaven af det nye tilbud bliver et to timer langt temamøde, hvor forældrene vil forstå, hvor fantastiske og vel nærmest afgørende, de dog er - når man taler om deres børns sociale trivsel til hverdag i daginstitutionen.

Gennem kærlig spejling og en passende portion humor vil Louise Brandstrup gør forældre sultne på det gode forældresamarbejde, der er så stor en gevinst for børnene - hvad enten, man går i vuggestue - eller i 9. klasse!

Såvel forældre - som børnenes alternative voksne (personalet) bør få noget brugbart ud af seancen - der i bund og grund henvender sig til enhver, der har indflydelse på børns vækst og trivsel.

Mødet kan arrangeres både som fyraftens- eller aftenmøde - og kan tilføres emner efter behov, hvis man oplever særlige udfordringer.

Louise Brandstrup tilbyder sig også som konsulent/sparring til såvel ledelse som ansatte i daginstitutionerne. Og Louise træffes på mail lb1@viborg.dk - eller på tlf. 30 76 20 82
Sidst opdateret: 04.03.2014