Strong Cities Network

Viborg Kommune blev i 2016 som den 3. danske kommune medlem af det globale antiradikaliseringsnetværk, Strong Cities Network

Strong Cities Network blev etableret i New York i forbindelse med FNs Generalforsamling i 2015. Netværket støttes af en række regeringer, deriblandt også Danmarks regering.
 
Strong Cities Network er et globalt netværk af byer, der arbejder sammen om at sikre social sammenhængs- og modstandskraft til at forebygge voldelig ekstremisme i alle former, herunder særligt radikalisering (politisk, religiøs, hooliganisme mv.)
 
Dette udspringer af en erkendelse af, at byer er den væsentligste aktør i forhold til imødegåelse af borgeres radikalisering. Bl.a. anvendes innovative ideer i kampen mod ekstremisme via brug af gennemprøvede projekter og metoder. Netværket retter sig mod såvel politisk som praktiker-niveau.
 
Pt. er der ca. 70 medlemsbyer fra hele verden. Antallet vokser støt. Medlemskab er gratis, og som deltager i netværket får man adgang til en systematisk og struktureret videndeling på tværs af by- og landegrænser herunder uddannelse i og værktøjer til imødegåelse af ekstremisme og radikalisering i bred forstand. Denne viden er relevant i bred forstand i en moderne, kommunal dansk kontekst Børn- og Ungeområdet, SSP, arbejdsmarkedet, socialområdet, byrummet mv. De deltagende byer videndeler således løbende og mødes årligt til et Global Summit. I 2017 finder dette sted i Århus den 17.-19. maj.
 
Strong Cities Network faciliteres af Institute for Strategic Dialogue i London.
Følg Strong Cities Network på Twitter.

Sidst opdateret: 31.01.2018