SSP-Samarbejdet for 0-6 årige

Børns almene velbefindende grundlægges i de allertidligste leveår. Derfor arbejder SSP forebyggende helt ned i alder, når det kommer til at klæde forældre og fagpersoner på med viden og indsigt. Både som gode rollemodeller og som aktive omsorgspersoner omkring børnenes fællesskaber.

Familieiværksætterne er et kursus til alle førstegangsfødende forældrepar i Viborg Kommune. Sundhedsplejersken er koordinator og gennemgående vært, mens gæsteundervisere inddrages undervejs i de i alt 15 mødegange.

SSP-konsulenten er gæsteunderviser på mødegang 8, hvor forældrenes baby er tre-fire måneder gammel. Temaet er forældresamarbejde og børnefællesskaber og belyser de voksnes afgørende rolle i de små og store fællesskaber, deres børn skal være en del af hele barndommen/ungdommen igennem.

Forældrene gøres til rollemodeller for deres børns evner til at indgå relationer – ligesom de motiveres til at gå forrest som ansvarlige brugere i den digitale verden.

SSP-konsulentens rolle i Familieiværksætterne ses som et led i Viborg Kommunes forebyggelsesstrategi, 0-18 år, der fokuserer på indsatser og mødet med forældre, familier og alternative voksne så langt ned i alder som muligt.

Sidst opdateret: 03.07.2019