SSP Viborg – en verden af forebyggelse

SSP-konsulenterne

I Viborg Kommune vil vi sikre alle børn en følelse af at høre til i et sundt fællesskab.

SSP er et samarbejde mellem skole, dagtilbud, sociale myndigheder og politiet.

Viborg Kommunes 3 SSP-konsulenter varetager den daglige, koordinerende indsats.

SSP-konsulenterne motiverer voksne, forældre og fagpersoner, til sammen at tage ansvar for alle børns daglige trivsel i det fællesskab, de er en del af.

Vi sætter fokus på tidssvarende kulturer, der kan udfordre det gode børne- og ungeliv. Alle vores generelle forebyggende tilbud kan ses herunder.

Sidst opdateret: 26.09.2018