Lukkedage

Følgende er gældende

Lukkedage
SFO´erne er åbne alle hverdage på nær uge 29, 30 og 31 (uge 28, 29 og 30 i 2021), dagene mellem jul og nytår, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og den 24. og 31. december.

Der vil være nødpasning i en SFO, i ugerne 29, 30 og 31 samt dagene mellem jul og nytår, dog ikke den 24. og 31. december. I yderområderne vil det også være muligt at aftale nødpasning i en børnehave efter aftale med den lokale SFO.

Hvis skolen har ferielukket, men SFO'en holder åbent, så kan børn med en SFO morgenplads bruge pladsen fra SFO'en åbner og til start af normal skoletid.
SFO eftermiddagsplads må bruges fra start af normal skoletid til lukketid i SFO'en.

 

Turnusordning for skoler, hvor der er nødpasning:
År Sommer Jul
 2017 Vestre Skole Finderuphøj Skole 
 2018 Overlund Skole Hald Ege Skole
 2019 Nordre Skole Houlkærskolen
 2020 Søndre Skole Vestervang Skole
 2021 Finderuphøj Skole Vestre Skole

Skolebestyrelsen godkender åbningstiden, som skal være inden for tidsrammen 06.15 – 17.00. Det er ligeledes Skolebestyrelsen, som fastsætter yderligere lukkedage ud over de nævnte.

Hvis Skolebestyrelsen beslutter lukkedage ud over de, der er nævnt ovenfor, skal der sørges for pasningsmulighed i en anden institution.


Sidst opdateret: 10.03.2020