Lukkedage

Følgende er gældende

Lukkedage
SFO´erne er åbne alle hverdage på nær uge 29, 30 og 31 (uge 28, 29 og 30 i 2021), dagene mellem jul og nytår, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og den 24. og 31. december.

Der vil være nødpasning i en SFO, i ugerne 29, 30 og 31 samt dagene mellem jul og nytår, dog ikke den 24. og 31. december. I yderområderne vil det også være muligt at aftale nødpasning i en børnehave efter aftale med den lokale SFO.

Hvis skolen har ferielukket, men SFO'en holder åbent, så kan børn med en SFO morgenplads bruge pladsen fra SFO'en åbner og til start af normal skoletid.
SFO eftermiddagsplads må bruges fra start af normal skoletid til lukketid i SFO'en.

 

Turnusordning for skoler, hvor der er nødpasning:
År Sommer Jul
 2020 Søndre Skole Vestervang Skole
 2021 Finderuphøj Skole Vestre Skole
 2022 Hald Ege Skole Overlund Skole
 2023 Houlkær Skole Nordre Skole
 2024 Vestervang Skole Søndre Skole
 2025 Vestre Skole Finderuphøj Skole

Skolebestyrelsen godkender åbningstiden, som skal være inden for tidsrammen 06.15 – 17.00. Det er ligeledes Skolebestyrelsen, som fastsætter yderligere lukkedage ud over de nævnte.

Hvis Skolebestyrelsen beslutter lukkedage ud over de, der er nævnt ovenfor, skal der sørges for pasningsmulighed i en anden institution.


Sidst opdateret: 18.06.2020