Ind- og udmeldelse

Ind-/ udmeldelse og ændring af modul kan KUN ske digitalt via Nemplads og er KUN gyldig via Nemplads.

 

Du kan logge på og booke en plads samt opsige en plads.
Dette gælder også for de børn der starter i børnehaveklasse i det kommende skoleår.

Ind-/ udmeldelse og ændring
Indmeldelse i skolefritidsordninger kan kun ske på den skole, barnet går i eller skal gå i. 
Når barnet er indmeldt i skolefritidsordningen, er barnet sikret en plads til og med 3. klasse.

Barnet kan udmeldes af skolefritidsordningen med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Samme regler gælder ved nednormering af pladstype.

Indmeldelse og opnormering af pladstype kan ske fra den førstkommende mandag. 
Forældrebetalingen vil blive beregnet fra optagelsesdatoen.

Indmeldelse, udmeldelse, ned- og opnormering kan kun ske via NemPlads.

Hvis barnet ikke er indmeldt i morgen SFO, så må barnet tidligst møde ti minutter før skolestart.

Flytning
Børn i skolefritidsordninger, der flytter fra en skole til en anden, er garanteret en plads i den ny skoles SFO. Ved flytning mellem to skoler indenfor Viborg Kommune skal forældrene kontakte Pladsanvisningen.

Pladsanvisningens træffetider er man-tirsdage 9.00-13.00 og torsdage 10.00-17.00

Sidst opdateret: 03.10.2019