Tildeling af ekstra ressourcer

Hvis en institution er udfordret pædagogisk, ift. et barn eller en gruppe af børn, kan der søges om hjælp.
På niveau 3 jf. ”Den Tværfaglige Model” kan der ansøges om tildeling af ekstra ressourcer i form af timer.

Mål
Målet er at implementere de nødvendig pædagogiske metoder og midler, for at øge deltagelsesmulighederne i sunde fællesskaber.

Forudsætninger for bevilling

  • At forældrene har givet deres samtykke.
  • At der er lavet indsatser på niveau 1 og 2 jf. ”Den Tværfaglige Model”.
  • At barnet/sagen har været drøftet på fokusgruppemøde.
  • At der foreligger en PPV.

Henvisningsskema

Sidst opdateret: 02.06.2017